Vis meny

Import av stein

Norstein AS importer stein i blokker i første rekke fra Norge , Sverige og Finland. I tillegg tar vi også inn blokker fra blant annet India og Brasil. Stein er et naturmateriale som har sine utfordringer når det gjelder å finne god å riktig kvalitet. Vi forsøker hele tiden å levere best mulig kvalitet til riktig pris.

Norstein AS er deleier i firma Norgranitt som sager og polerer råplater av blokkene vi importerer. Kundene har valget mellom å kjøpe hele blokker eller råplater på bestilling eller fra vårt rikholdige lager.

Kontakt oss